Vand- og fugtskade

Fugtskade og vandskade varetages af erfarne fagfolk​

Vandskader og fugtskader opstår af mange årsager, fra de tydelige som rørbrud på brugs vand, eller når kælderen fyldes med vand fra kloakken under et skybrud. Ens for alle vandskader er, at omfanget af skaden skal afklares og at det videre forløb skal planlægges så skaden afhjælpes effektivt og korrekt.

Globus Services erfarne og dygtige medarbejde, er i stand til at hjælpe både når skaden lige er sket, men også i den efterfølgende periode, hvor løsøre skal håndteres omfanget skal kortlægges, bygningen skal åbnes og korrekt affugtning skal etableres.

Mens der affugtes holder vi naturligvis øje med at alt forløber som ønsket. Vi foretager løbende kontrolmålinger for at sikre den optimale affugtningsløsning
I forbindelse med vandskader stiger risikoen for skimmel vækst i de berørte områder. Alle dele af dette, kan Globus Services hjælpe med.

​Vandskade og fugtskade udbedres professionelt og med omtanke

  • Opsugning af vand samt efterfølgende rengøring og affugtning
  • Effektiv afdækning af skadet område for at sikre at andre områder ikke kontamineres
  • Fjernelse af skadede bygningsdele der ikke kan reddes
  • Desinficering efter urent vand, for at undgå de sundhedsskadelige bakterier som f.eks. kolibakterier, der kan forekomme i kloakvand.
  • Hjemtagelse og opmagasinering af indbo efter behov
  • Rengøring af løsøre
  • Vi fjerner vores affald og gør rent efter os, inden vi forlader opgaven