Skimmelsanering

Skimmelsanering af bygning og løsøre

Har din bolig eller ejendom haft vandskade eller fugtproblemer, kan dette medføre skimmelvækst i bygningen, hvis skaden ikke håndteres korrekt.
Skimmelvækst er naturligt forekommende, men når den vokser i vores indeklima, kan den give sundhedsmæssige udfordringer.

Vi har i Globus Services stor erfaring med håndtering af skimmelsvamp, og kan være behjælpelige med at fjerne denne ved en skimmelsanering. Vi kan også være behjælpelige med at identificere og fjerne den fugt, som er en af skimmelsvampens vigtigste behov.

Vi finder frem til årsagerne bag skimmelsvamp

Der kan i mange tilfælde være tvivl om årsagerne til, at der kan konstateres skimmelvækst. Vi kan ved hjælp af for eksempel fugtmålinger, overfladeanalyser, luftprøver eller termografiske undersøgelser hjælpe med at finde årsagen til skimmelproblemet.​

Hvis der er vækstbetingelser for skimmelsvamp vil der som oftest også være vækstbetingelser for andre typer svampe, der kan være skadelige for bygninger.

Trænedbrydende svampe omfatter flere arter af svampe som typisk nedbryder fugtigt træ f.eks. Hvid Tømmersvamp, Gul Tømmersvamp og Ægte hussvamp.

Globus Services kan være behjælpelige med at udtage prøver til analyse for identifikation af svampetype samt foretage korrekt fjernelse af svampen.

Globus Services er certificeret til at udtage og analysere Mycometer Surface, Mycometer, Air og Mycometer Bactiquant Surface prøver.

Vi tilbyder:

  • Nedrivning af skadede bygningsdele og sanering af skimmelsvamp og andre svampe typer
  • Måle eventuelle forekomster af skimmelsporer på overflader og luft
  • Kontrolmålinger efter sanering
  • Forebyggende efterbehandling efter skimmelsanering
  • Diverse services i forbindelse med skimmelsanering, fugt- og vandskader
  • Vi er certificeret til at udtage og analysere Mycometer tests
  • Håndtering og rengøring af løsøre, indbo og opmagasinering
  • Vi fjerner vores affald og gør rent efter os, inden vi forlader opgaven