Brandskade

Vi tilbyder alle services i forbindelse med Brandskader.

Løsningen af skadesager er en kompleks og ofte langvarig proces, hvor mange aktører skal koordineres. Derfor er fællesnævneren i skadesager altid en god og dokumenteret kommunikation af de indgåede aftaler.

Vi tilbyder skadeservice, hvor der i løsningsforslaget er lagt vægt på en effektiv metode, således at processen bliver sammenhængende, og omkostningerne reduceres.

  • Projektledelse, koordinering af underleverandører og opgørelse af erstatninger
  • Nedrivning og rengøring af bygningsbrandskader​
  • Opsugning af slukningsvand
  • Afrensning af skadede bygningsdele​
  • Håndtering og rengøring af løsøre og indbo samt opmagasinering​
  • Professionelle affugtnings løsninger
  • Lugtsanering
  • Oprydning og afdækning
  • Vi fjerner vores affald og gør rent efter os, inden vi forlader opgaven