Brandskade

Vi tilbyder alle services i forbindelse med Brandskader.

Løsningen af skadesager er en kompleks og ofte langvarig proces, hvor mange aktører skal koordineres. Derfor er fællesnævneren i skadesager altid en god og dokumenteret kommunikation af de indgåede aftaler.

Vi tilbyder skadeservice, hvor der i løsningsforslaget er lagt vægt på en effektiv metode, således at processen bliver sammenhængende, og omkostningerne reduceres.

Projektledelse, koordinering af underleverandører og opgørelse af erstatninger

Nedrivning og rengøring af bygningsbrandskader​

Opsugning af slukningsvand

Afrensning af skadede bygningsdele​

Håndtering og rengøring af løsøre og indbo samt opmagasinering​

Professionelle affugtnings løsninger

Lugtsanering

Oprydning og afdækning

Vi fjerner vores affald og gør rent efter os, inden vi forlader opgaven