Asbestsanering

Asbestsanering udført af certificerede fagfolk​

I dag ved vi, at asbest er meget sundhedsskadeligt og det har været forbudt i Danmark siden 1986 at bruge asbest i byggematerialer. Der er dog stadig mange bygninger hvor der forekommer asbest fra tidligere tider.

Når asbest og PCB skal fjernes, skal det foregå efter lovbestemte forskrifter. Hvis du har mistanke om asbest, kan Globus Services hjælpe med at udtage prøver til analyse, så du ved, hvad du har med at gøre. Globus Services dygtige medarbejdere har naturligvis Asbest/PCB certifikat og vi har naturligvis de rette værnemidler, så arbejdet med at fjerne asbesten, kan foregå sikkert og korrekt.

Globus Services sørger selvfølgelig for at indhente de fornødne tilladelser til bortskaffelse af asbestaffald ved kommunen samt at anmelde asbestarbejdet til Arbejdstilsynet. Du kan med andre ord, roligt lade os forestå arbejdet – så du er sikker på, at alt foregår i henhold til gældende regler.

Vi kan tilbyde dig:

  • Udtagning af prøver til analyse
  • Anmeldelse af arbejdet til Kommune og Arbejdstilsyn
  • Indhentning af lovpligtige tilladelser
  • Asbest og PCB sanering foretages af certificerede fagfolk
  • Fjernelse og bortskaffelse af de skadelige materialer efter alle forskrifter i henhold til den enhver tid gældende lovgivning på området og med den rette dokumentation
  • Håndtering, oprydning og rengøring af bygning og indbo samt evt. flytning og opmagasinering af indbo i forbindelse med asbestsanering